kefayat
24 مهر 1401 - 20:05

کلیات طرح اصلاح قانون نظام روانشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام روانشناسی و مشاوره در نشست امروز این کمیسیون خبر داد. فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز(یکشنبه، 24 مهر) این کمیسیون، گفت:‌ در جلسه امروز، طرح اصلاح قانون نظام روانشناسی و مشاوره مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌مجلس شورای اسلامیوگووگوبا خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیاتی از جلسهعصر امروز(یکشنبه، 24 مهر) این کمیسیون، گفت:‌ در جلسه امروز، طرح اصلاح قانون نظام روانشناسی و مشاوره مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.وی افزود:‌ جزئیات طرح برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به صحن کمیسیون ارائه شود. وی افزود:‌ جزئیات طرح برای بررسی بیشتر بهکارگروهکارگروهتخصصی ارجاع شد تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به صحن کمیسیون ارائه شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همچنین در این جلسه طرح استفساریه مربوط به پرداخت حق منطقه جنگی به کارکنان و بازنشستگان این مناطق در کمیسیون مطرح شد که با موافقت اعضا همراه شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همچنین در این جلسه طرح استفساریه مربوط به پرداخت حق منطقه جنگی به کارکنان و بازنشستگان این مناطق در کمیسیون مطرح شد که با موافقت اعضا همراه شد.رحمانی خاطرنشان کرد: در این استفساریه آمده بود که آیا کارکنان و بازنشستگان مناطق جنگی مشمول دریافت این حق می‌شوند که اعضای کمیسیون رأی‌شان بر این بود که بله، مشمول دریافت این حق می‌شوند. رحمانی خاطرنشان کرد: در این استفساریه آمده بود که آیا کارکنان و بازنشستگان مناطق جنگی مشمول دریافت این حق می‌شوند که اعضای کمیسیون رأی‌شان بر این بود که بله، مشمول دریافت این حق می‌شوند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسه امروز همچنین مرتضوی وزیر پیشنهادی کار با حضور در جلسه کمیسیون گزارشی از برنامه‌های خود به اعضای کمیسیون ارائه کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسه امروز همچنین مرتضوی وزیر پیشنهادی کار با حضور در جلسه کمیسیون گزارشی از برنامه‌های خود به اعضای کمیسیون ارائه کرد.پایان پیام/ پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 787777